Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

1

2023 m.  sausio 5 d. 15.00 val.  organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) valdybos posėdis. 

Posėdžio vieta: Veisiejų seniūnijos  bendruomenės komitetas, adresas: Ateities g. 6, Veisiejai, Lazdijų r.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų parengimo, taikomų vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ šioms priemonės:

- ,,Sumanaus kaimo kūrimas“, Nr. LEADER-9.2.-SAVA-7;

- ,,Ūkio ir verslo plėtra“, Nr. LEADER -19.2-6, veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-6.2.;

- ,,Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-1,  veiklos sričiai ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA- 1.2.;

- „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

 2. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2023-2027 m.  parengimo.

3. Informaciniai  klausimai.