2022-12-01 konferencija

Konferencijos metu Lazdijų miesto VVG pirmininkas pristatė startegijos įgyvendintus projektus. Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė pasveikino miesto VVG pirmininką Marių Varnelį sėkmingai įgyvendinus "2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategiją". Projektų vykdytojai pasisakė apie projektų įgyvendinimo metu iškilusius iššūkius, bei geruosius pavyzdžius. Po to Dzūkijos VVG pirmininkė Edita Gudišauskienė pristatė „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams“, jos prioritetus ir priemones, įsisavintas lėšas, sukurtas naujas darbo vietas projektų įgyvendinimo metu, sutaupytas lėšas, bei planuojamus teikti kvietimus.

4

3

2

1