VVG valdybos narių mokymai

2022 m. vasario 10 d.,  du Dzūkijos VVG valdybos nariai dalyvavo  (8 akad. val.) kvalifikacijos tobulinimo mokymuose ,,LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“.