Kviečiame į visuotinį narių susirinkimą ir informacinį renginį

1

Kviečiame Dzūkijos VVG narius dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks 2023 m.  kovo 15 d. Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patalpose   (Seinų g. 1, 2 aukštas, Lazdijai).

Registracijos pradžia 13.30 val., susirinkimas  pradžia 14.00 val.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko, sekretoriaus  ir asmens, skaičiuojančio balsus, rinkimų.

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.

3. Dėl Asociacijos Žagarių kaimo bendruomenė, UAB ,,Dailida“, MB ,,Venticija“, Žemaitkiemio kaimo   bendruomenės, MB ,,Kirpeksa“ priėmimo į  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) narius.  

4. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) valdybos sudėties pakeitimo,  narių rinkimų.   

5. Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams 2022 m.  metinės ataskaitos  svarstymo.

6. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2022 m. veiklos ataskaitos ir jos tvirtinimo.

7. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio  (Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, 2022 m.  finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas) ir jo tvirtinimo.

8. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) revizoriaus  ataskaitos (2022 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitų patikrinimo ataskaita) ir jos tvirtinimo. 

9. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) narių, nesumokėjusių  nario mokesčio, šalinimo iš Dzūkijos VVG narių.    

10. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2023-2029 metams rengimo.

11. Informaciniai klausimai.

Į visuotinį narių susirinkimą prašome atsivežti:

1. Įgaliojimą ar kitą, teisę atstovauti suteikiantį, dokumentą,  jeigu organizacijai visuotiniame narių susirinkime atstovaus ne organizacijos vadovas.

            2. Dokumentą (posėdžio protokolą, sprendimą ar kitą dokumentą), kuriuo organizacija deleguoja savo atstovą į Dzūkijos VVG valdybą (reikalinga tuo atveju, jei siūlote savo atstovą į Dzūkijos VVG valdybą).

       

            16.00 val organizuojamas informacinis renginys dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2023–2027 metams rengimo.  Renginys vyks po visuotinio narių susirinkimo.

Diskutuosime ko reikia Lazdijų  rajono kaimo vietovių gyventojams, ūkininkams, verslo ir turizmo atstovams. Sieksime išsiaiškinti kokioms sritims tikslinga skirti naujo laikotarpio lėšas, kad kaimo vietovėse įgyvendinamų projektų finansavimo kryptys būtų kuo naudingesnės vietos gyventojams. Pristatysime galimas paramos sritis, identifikuosime poreikius ir tarsimės, kokioms kaimo gyvenimo sritims skirti ES paramą.

Kviečiame visus kaimo gyventojus aktyviai  dalyvauti organizuojamuose susitikimuose bei teikti pasiūlymus, idėjas dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2023–2027 metams finansavimo laikotarpio bei  vietos plėtros strategijos kūrimo. Pasiūlymų ir idėjų laukiame el. paštu: info@zukijosvvg.lt arba kviečiame užsukti į VVG būstinę adresu: Vilniaus g. 1-416/427, Lazdijai.