2023-03-09 nuotolinis informacinis renginys

2023 m. kovo 9 d. 14.00 val.  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizavo nuotolinį informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams, pagal paskelbto kvietimo Nr. 18 VPS priemones:

-  „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2.; 

- “Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1, veiklos sritis “Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2.

Renginys vyko naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Renginio metu aptarėme  šių dviejų priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir vietos projektų paraiškų pildymą, viešųjų pirkimų vykdymą, dažniausiai daromas klaidas ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį pildant vietos projekto paraišką ir verlo planą, pridedamus dokumentus bei kitą svarbią informaciją.

Vykusio renginio medžiaga: 

2022-03-09_kvietimo_Nr.18_pristatymas_Verslo_pradzia_ir_bendruomeninis_verslas.pdf

2023-03-09_viesieji_pirkimai.pdf