2023-03-10 nuotolinis informacinis renginys

2023 m. kovo 10 d. 10.00 val.  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizavo nuotolinį informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams, pagal paskelbto kvietimo Nr. 18 VPS priemones:

-  „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6; 

- „Sumanaus kaimo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.

Renginys vyko naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Renginio metu aptarėme  šių dviejų priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir vietos projektų paraiškų pildymą, viešųjų pirkimų vykdymą, dažniausiai daromas klaidas ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį pildant vietos projekto paraišką ir verlo planą, pridedamus dokumentus bei kitą svarbią informaciją.

Renginio medžiaga:

2023-03-10_kvietimo_Nr.18_Parama_aktyvumui_ir%20_Sumaniems_kaimams.pdf

2023-03-09_viesieji_pirkimai_0.pdf