Informacija apie gautas 19 kvietimo vietos projektų paraiškas

1

Nuo 2024 m. vasario 5 d. iki 2024 m. kovo 6 d. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 19 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (toliau –VPS) pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2. - gauta 2 vietos projekto paraiškos;

Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.