Lazdijų rajono kaimo plėtros 2023-2027 m. strategijos pristatymo konferencija ,,Žmogui, bendruomenei, gamtai!”

1

Š. m. kovo 22 d. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizavo Lazdijų rajono kaimo plėtros  2023-2027 m.  strategijos  pristatymo konferenciją ,,Žmogui, bendruomenei, gamtai!”, kuri vyko Veisiejų regioninio parko lankytojų centre,  Veisiejuose. Į šį renginį atvyko gausus būrys Lazdijų rajono nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių, verslo, kitų organizacijų atstovų bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Šarūnė Dumbliauskienė ir merės patarėja Sigita Lenauskienė su komanda.

Sveikinimo žodžius tarė rajono administracijos direktorė Šarūnė Dumbliauskienė, Dzūkijos VVG valdybos pirmininkė Neringa Apolskienė ir Veisiejų regioninio parko lankytojų centro administratorė Rimgailė Zelenauskaitė.

 Konferencijos tikslas  - pristatyti  visuomenei bei potencialiems vietos projektų pareiškėjams  Lazdijų rajono kaimo plėtros  2023-2027 m.  strategiją (toliau – Strategija), kurios įgyvendinimui  Dzūkijos VVG skirta  paramos suma 1 582 355  Eur  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“.

Edita Gudišauskienė,  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos ( Dzūkijos VVG) pirmininkė pranešime ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros  2023-2027 m.  strategija. Naujos finansinės galimybės  verslų kūrimui, nevyriausybinio sektoriaus plėtrai”,  pristatė Strategijos tikslus, priemones,   vietos projektų finansavimo galimybes.

 Konferencijoje buvo  nagrinėjama kaip sieksime Strategijos tikslų - stiprinti socioekonominę kaimo vietovių struktūrą; skatinti užimtumą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir inovatyvius, sumanius, tvarius  sprendimus. Daug dėmesio skirta Strategijos priemonių horizontaliems tikslams: sveikatingumo skatinimui ir aplinkosaugos, klimato kaitos pokyčių švelninimui ir tausiam gamtos išteklių naudojimui.

Konferencijoje pranešimus skaitė: ,,Bendruomenės galia, valia ir išmintis”-  lrena Pranckevičiūtė, VšĮ “Domus Solis“; ,,Ką galime padaryti savo gyventojų sveikatos gerinimui?” – Simona Jasinskienė,  Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; ,,Sumanumas, verslumas ir inovacijos” -  dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė, Vilniaus universitetas.

 Konferencijos dalyviai diskutavo tema  “Kaip siekti tvarumo, tausaus gamtos išteklių naudojimo klimato kaitos akivaizdoje?“. Taip pat vyko darbas grupėse, kur dalyviai diskutavo temomis „Bendruomeninis ir socialinis verslas, paslaugų perdavimas“ ir „Sumanus kaimas. Inovacijos“ .  Konferencijos pabaigoje Veisiejų regioninio parko lankytojų centro administratorė Rimgailė Zelenauskaitė supažindino su regioninio parko aplinkosauginiais sprendimais  bei Veisiejų regioninio parko lankytojų centro ekspozicija.

Visos konferencijos metu vyko mugė, kurioje buvo galima įsigyti Žemaitkiemio kaimo bendruomenės gamintų Oliziukų ir Irmos Gurevičienės keramikos gaminių.

Renginį moderavo Jurgita Ribinskaitė-Glatzer ,  VšĮ Geri norai LT steigėja.

Dzūkijos VVG kolektyvas dėkoja visiems konferencijos dalyviams ir kviečia kurti kartu savo kraštą darniam gyvenimui, aktyviam veikimui,  prasmingam poilsiui!

Daugiau konferencijos akimirkų rasite čia: https://www.facebook.com/photo/?fbid=450220184333209&set=pcb.4502248676…;

1