Dzūkijos VVG valdybos posėdis

1

2024 m.  balandžio 22 d. 15.30 val. organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) valdybos posėdis. 

Posėdis vyks  nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“, Nr. LEADER -19.2-6, veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-6.2 (kvietimas Nr. 20) patvirtinimo.

      2. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 20  paskelbimo.

      3. Informaciniai  klausimai.