KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 20

1

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." paskelbtą priemonę ir veiklos sritį.

Vietos projektų paraiškos priimamos  nuo 2024 m. gegužės mėn. 23 d. 08.00 val. iki  2024 m. birželio mėn. 25 d. 24.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos pasirašytos kvalifikuotu  elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu: info@dzukijosvvg.lt

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo  8.00 iki 15.45  val., telefonu 8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668 ir el. paštu: info@dzukijosvvg.lt.

Skelbimas                    

Paraiškos priimamos pagal šią priemonę ir veiklos sritį:

„Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 (toliau – VPS priemonė) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2.

Remiamos veiklos:

● Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;

● Parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui.

Galimi pareiškėjai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos),

● Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), 

● Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti   juridiniai asmenys (labai maža ir maža įmonė).

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui įgyvendinti  - 36 211,00 Eur.

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

- iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai  vietos projektą teikia Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos).

 - iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

- iki 50 proc.visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

Visus dokumentus susijusius su šiuo kvietimu rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.dzukijosvvg.lt/node/1227