Projektas Sumažinsime socialinę atskirtį

Projektas „Sumažinsime socialinę atskirtį“

  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)  partnerio teisėmis dalyvauja įgyvendinant Lazdijų rajono savivaldybės administracijos  projektą „Sumažinsime socialinę atskirtį“.

 Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos lėšomis.

Projekto tikslas - panaudojant neformalaus švietimo priemones ugdyti Lazdijų rajono pažeidžiamiausių visuomenės grupių motyvaciją ir padidinti jų dalyvavimą savanoriškoje veikloje. 

Projekto metu vyks informaciniai renginiai – seminarai šiomis temomis:

1. „Smurtas artimoje aplinkoje“,

2. „Lygios galimybės“,

3. „Verslumo skatinimas, grįžkime į darbo rinką“,

1 „Prekyba žmonėmis“,

2. „Savanorystė“,

3. „Pagalba šeimoms auginančioms vaikus su įvairiais sutrikimais“.

Tikslinė projekto dalyvių grupė - Lazdijų mieste gyvenantys daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimos, Lazdijų miesto gyventojai patyrę socialinę atskirtį dėl Covid-19.

Projektas įgyvendinamas 2020-2021 m.

 Daugiau informacijos el.p. edita.gudisauskiene@dzukijosvvg.lt arba tel. 8 616 23197.