Kvietimas į regioninį NVO forumą

1

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, nuo 1995 metų kasmet organizuojantis nacionalinius nevyriausybinių organizacijų (NVO) forumus, šiemet įgyvendina naują iniciatyvą - rengia regioninius NVO forumus.

Kviečiame dalyvauti nuotoliniame Alytaus regiono NVO forume. Forume laukiami savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai ir NVO atstovai besidomintys NVO tarybos veikla ir NVO situacija regione. Bus sudarytos galimybės regioninių NVO forumų dalyviams pasidalinti gerąja patirtimi ir ieškoti visoms pusėms tinkamų bendradarbiavimo sprendimų bei savanoriškos veiklos plėtros galimybių ilgalaikėms ekstremalių situacijų, paskelbtų dėl pandemijos, pasekmėms šalinti.

Renginio metu bus aptarta:
I) NVO tarybų veikla;
II) viešųjų paslaugų teikimo situacija regiono savivaldybėse;
III) pasidalinta savivaldybių NVO tarybų narių patirtimi kaip stiprinti visuomenines komisijas ir tarybas bei įgalinti piliečius dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose.

Renginys vyks nuotoliniu būdu MS TEAMS platformoje. Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta visiems užsiregistravusiems dalyviams dieną prieš renginį.

Renginys vyks 2021 m. spalio 14 d. 14 val. Planuojama renginio trukmė – 2 valandos.

Prašome registruotis iki spalio 12 d. Registracijos forma: Registracija į Alytaus regiono NVO tarybų forumą (office.com) Kilus klausimams kreipkitės į Ingą Aksamitauskaitę, tel. 868222102, inga@nisc.lt

Kvietimas