ATVIRA IR KELIAUJANTI BENDRUOMENĖ

1

N. Kirsnos k. bendruomenės gyventojai turėjo galimybę sudalyvauti įgyvendinant vietos projektą „N. Kirsnos k. bendruomenės gerosios patirties pasisėmimas“ Nr. LAZD-LEADER-6B-V-11-2, pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“  priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. Viena iš projekto veiklų buvo suteikta galimybė kirsniečiams aplankyti ir patirti ne vieną edukaciją viena iš kelionių buvo „Vytauto ir totorių palikimas Lietuvoje“. N. Kirsnos bendruomenės narai susipažino su Lietuvos totorių istorija ir kultūra, su totorių bendruomene. Taip pat bendruomenės nariai turėjo galimybę susipažinti su Dzūkijos regiono lankytinomis vietomis. Aplankyti Alytų  ir sudalyvauti edukacijoje į darbą neskubėdamas, į karčemą pasibėgėdamas. Edukacijos metu buvo galimybė aplankyti prieš Pirmąjį Pasaulinį karą, veikusią karčemą išgirsti teatralizuotus kuriamus pasakojimus remiantis laikmečio šaltiniais – 1896 m., paragauti kugelio šventinio žydų patiekalo, kuriuo vaišino edukacinės programos dalyvius. Lankėmės Raižiuose – vietoje, kur musulmonai maldose minimas Vytautas Didysis. Teko net Dzūkijoje žinomo totorių kepamo nepakartojamo skonio nacionalinio pyrago – šimtalapio paragauti. Nemajūnų bendruomenė pakvietė į Bandų kepimą. Birštono bendruomenė pasitiko į pažintinę ekskursija po Birštono miestą „Vytauto pėdsakais“: aplankėme Birštono piliakalnį, kur XIV a. pab. ant piliakalnio stovėjo medinė Birštono pilis, kuri buvo Trakų kunigaikštystės gynybinės sistemos dalis ir vienas iš Vytauto medžioklės dvarų. Teko aplankyti bendruomenės nariams ir Vytauto mineralinio vandens biuvete,  pripildėme kūną ir protą deguonimi Birštono deguonies kambaryje.  Aplankytas ir Kneipo takas. Lankėmės Škėvonių atodangoje. Pasivaikščiojome Škėvonių pažintiniu gamtos taku, Birštono apžvalgos bokšte.

                      Taip pat bendruomenė turėjo galimybę sustiprinti draugystę ir pažinimą aplankydami „Išskirtinė žemaitija: tradiciniai amatai bei kulinarinis paveldas“ dviejų dienų kelionės metu 19 dalyvių  turėjo galimybę supažindins su Žemaitijos regiono kultūros vertybėmis. Aplankydami Rietavą bendruomenės dalyviai  seminaro metu mokinosi komandinio darbo, lyderio įgūdžių lavinimo. Taip pat apsilankėme Oginskių dvarą,  Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią. Plungės bendruomenė dvare supažindins kaip skatinti kaimo gyventojus prisidėti prie Plungės r. kaimo vietovių gyvenimo kokybės.  Lankant žemaičių Medingėnų kaimo bendruomenę, pamatėme tautinio paveldo produktus, daugiausiai pagamintus žmonių rankomis iš vietos išteklių, pagal senolių išsaugotas tradicijas, technologijas, kurios būdingos tik tai kaimo bendruomenei ar etnografiniam regionui. Medingėnų kaimo bendruomenė „Medinga“ amatų namai kvietė Žemaitiškų valgių gaminimui ir žinoma ragavimui“ Šaunių gaspadinių padedami gaminome tradicinius žemaitiškus valgius. Tie valgiai tai: cibulynė, šmontalas, kastinis, „smetona“, sviestas, kleckai, bulvės su įvairiais mirkalais, silkė su pagardais, naminė duonos gira ir kt . Po to, prie linine staltiese padengto ir moliniais indais serviruoto stalo, susėdę vaišinomės. Po vaišių pasimokėme žemaitiškų etnografinių žaidimų, šokių ir dainų.

Aplankėme Šaltojo karo muziejų - raketų bazę. Muziejus Žemaitijos nacionaliniame parke įrengtas buvusiame Sovietų Sąjungos balistinių raketų šachtiniame paleidimo komplekse raketų bazėje.

Liškų kaime šeima kvietė aplankyti Energetinius labirintus.

N Kirsnos bendruomenės nariai antrą dieną turėjo galimybę aplankyti Žemaitijos sostinę – Telšius. Susipažinome su įgyvendintais ir numatomais kultūriniais projektais.

Biržuvėnų dvaras pristatė programą „Kaulinio diedo lobiai“. Kopėme į Šatrijos kalną. Pasakojama, kad nuo seno ant kalvos renkasi visos Žemaitijos raganos. Nuo kalvos matyti ir kiti didesni kalnai – Medvėgalis, Girgždūtė, Moteraitis, Sprūdė, matosi Telšių katedros bokštai. Aplankėme ir susipažinome su  Tytuvėnų bendruomene. Taip pat pristatyta Edukaciją: Piligrimų gira. Projekto išvykas užbaigėme ir apibendrinome dalyvaudami su Krosnos miestelio bendruomenės komitetu, Kirsnos jaunimo užimtumo centru, Birutės kaimo bendruomene ir Rolių kaimo bendruomene suorganizuota švente “Gera pabūti kartu”.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

                                                                                                                                        N. Kirsnos kaimo bendruomenės komiteto informacija