“Bendraujame, atrandame, susipažįstame, tobulėjame“

1

N. Kirsnos jaunimo užimtumo centro nariai turėjo galimybę sudalyvauti įgyvendinant vietos projektą „Bendraujame, atrandame, susipažįstame, tobulėjame“ Nr. LAZD-LEADER-6B-V-11-11-2020, pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“  priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. N. Kirsnos jaunimo centras turėjo galimybę aplankyti Anykščių pasididžiavimas technikos paminklą ,,Siauruko geležinkelis, jo 100-metė istorija“. Poeto ir vyskupo Antano Baranausko klėtelę. Pasisemti idėjų edukacijoje, „Iš idėjos gimsta“ verslas „Barono plovas“  – ypatingas sodybos patiekalas, gaminamas barono viloje nuo pat sodybos įkūrimo laikų.

Jaunimo bendruomenės apie jaunimo darbus šiuolaikiniuose miesteliuose. Viena iš tokių vietų Šeimyniškėlių piliakalnis - istorinis kompleksas panaudotas pritraukti lankytojus ir gera vieta prisitaikyti jaunimo darbams. Kavarsko Šv. Jono krikštytojo šaltinis.

Taip pat kadangi 2021-ieji – Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metai, Lietuvos totorių bendruomenė atstovas Ipolitas pristatė, totorių bendruomenės kultūrą ir gyvenimą Lietuvoje. Lankytasi Raižiuose – vieta, kur musulmonų maldose minimas Vytautas Didysis.

N. Kirsnos jaunimo centrą Trakų bendruomenė pasitiko ir pažintinę ekskursija po istorinį miestą „Vytauto pėdsakais Edukacinė programa: ,,Trakai- Senoji sostinė, Karaimai ir Totoriai”. Ir turėjo galimybę aplankyti Karaimų bendruomenę ir susipažinti su edukacine programa  su kulinariniu paveldu ,,LDK Vytautas ir karaimai“. Jaunimo centrui labai patiko išmanusis orientavimosi užsiėmimas  Trakuose „Paslėpti totorių ir karaimų ženklai“.

Jaunimas turėjo galimybę sudalyvauti XXI - asis eksperimentinės  archeologijos festivalyje „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“. Kernavės bendruomenė pristatė temą „Šiuolaikinis miestelių jaunimas“. Diskusija su vietiniu jaunimu. Taip pristatė edukacinę programą  ,,Senoji sostinė-Kernavė”. Edukacinėje programoje „Viru Viru košę“., turėjo galimybę pakeliauti po tolimą praeitį – kai puodų dar nebuvo. Kernavės miestelio jaunimas pristatė kokiu būdu pritraukti lankytojus išnaudojant gamtos išteklius, su edukacine programa „Žygis ,,Mitų ir legendų takais“ mitologiniame Dukštos ąžuolyne.

Jaunimas 2021 rugsėjo 4-5 d. jaunimas lankėsi bendruomenėje Šeduvoje seminare supažindino kaip pritaikyti šventes nedideliuose miesteliuose. Pristatė kokio tipo rengiamos rudens gėrybių mugės, kodėl deginamos šiaudinės skulptūros, kokie vyksta įvairūs reginiai. Lankytąsi ir Burbiškio dvare su pristatymu. Lankėmės Joniškėlyje. Temoje „Sektini pavyzdžiai“ Bendruomenės narys V. Stanislovaitis parodė kaip galima pateikti savo miestelį įdomioje, pritraukiančioje daug lankytojų ekskursijoje. Atkeliavę į Pakruojį, Lygumiečių bendruomenė pristatė tradicinę šventę „Sambaris“.  Biržų bendruomenė pasitiko prie unikalaus gamtinio palikimo Karvės olos.  Pristatė paruoštą Edukacinę programą „A biržiečė vaišin dainuodamūs“. Biržų krašto muziejus „Sėla“ kvietė N. Kirsnos jaunimą aplankyti unikalią ekspoziciją bei dalyvauti edukacinėje programoje suaugusiesiems „A biržiečė vaišin dainuodamūs“. Nakvynė Biržuose.

Pasak vietinių, norint pažinti Biržų istoriją pirma reikia aplankyti Biržų tvirtovės rūmus – tą jaunimas ir padarė. Aplankytas ir Kirkilų bendruomenės centras. Atvykę sužinojome daugiau apie kaimo istoriją, pamatyti karstines įgriuvas. Aplankėme Kirkilų kaimo muziejų. Bendruomenės pateikto seminaro metu mokinoimės komandinio darbo, lyderio įgūdžių lavinimo. Pristatyta Kirkilų apžvalgos bokštas. Temoje „Rajonuose įkurti muziejai, prisidėjęs jaunimas“. Senovinės technikos muziejus Sodeliškių dvaro sodyboje. Draseikių kaime eko basų kojų parkas. Vinkšninių kaime Alės

Užbaigiamasis akcentas. Šventė – sportinės varžybos: “Bendraujame, atrandame, susipažįstame, tobulėjame“.

Buvo suorganizuota šventė – sportinės varžybos, organizatoriai buvo jaunimas iki 29 m., organizuojant šventę buvo atsižvelgta į jaunimo poreikius ir interesus.