Kviečiame Lazdijų rajono gyventojus dalyvauti seminare

1

Kviečiame dalyvauti projekto „Sumažinkime socialinę atskirtį“ lėšomis finansuojamuose mokymuose.

Tikslinė projekto grupė – Lazdijuose gyvenantys:

1. Daugiavaikių šeimų nariai.

2. Socialinės rizikos šeimos.

3. Lazdijų miesto gyventojai, patyrę socialinę atskirtį dėl Covid-19  (tinka pensinio amžiaus žmonės, soc. Pašalpas gaunantys asmenys ir pan.)

 Mokymai skirti Lazdijų mieste gyvenantiems daugiavaikių bei socialinės rizikos šeimų nariams ir gyventojams patyrusiems socialinę atskirtį dėl Covid-19.