Kvietimas į informacinį renginį

1

2022 m. sausio 27 d. 14.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pagal paskelbto kvietimo Nr. 16 VPS priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2, „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. ir VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos srities  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2.

Renginys vyks: Seinų g. 1, Lazdijai, 3 aukštas, Lazdijų švietimo centre.

Norintys dalyvauti prašome registruotis el.paštu: info@dzukijosvvg.lt  arba tel. 8607 93668 iki sausio 25 d. 15.00 val.

Renginio metu aptarsime  šių priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir vietos projektų paraiškų pildymą.

Renginyje gali dalyvauti asmenys, turintys galimybių pasą ir dėvintys apsauginę veido kaukę.