KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL DZŪKIJOS VVG KAIMO PLĖTROS STRATEGIJOS 2015-2020 METAMS

Dzūkijos VVG rengia naują Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2015-2020 metams. Prašome Lazdijų rajono kaimo bendruomenes, įstaigas, verslo įmones, kitas organizacijas bei pavienius Lazdijų rajono gyventojus teikti projektinius pasiūlymus dėl naujos strategijos rengimo. Atsižvelgiant į teikiamus projektinius siūlymus, bus rengiami naujos strategijos prioritetai, priemonės ir remiamos veiklos.

 

Projektinius pasiūlymus prašome teikti pagal projektinio pasiūlymo formą iki 2014 m. rugpjūčio 11 d. el. paštu edgaras@dzukijosvvg.lt. Pasiūlymai turėtų atitikti Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 metams LEADER prioritetus ir remiamas sritis.

 

Projektinio pasiūlymo forma, Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 metams LEADER prioritetai ir remiamos sritys bei kita informacija skelbiama Dzūkijos VVG internetinio puslapio www.dzukijosvvg.lt skyriuje „STRATEGIJA 2015-2020“.

 

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Dzūkijos VVG projekto vadovą Edgarą Gardziulevičių el.p. edgaras@dzukijosvvg.lt arba tel. 8 675 43104