Jaunųjų miško bičiulių klubas „Kadagys“

Projekto pavadinimas – Seirijų bendruomenės narių saviraiškos ir užimtumo stiprinimas“

Projekto Nr. - LAZD-LEADER-6B-V-5-11-2018

Projekto vykdytojas – Jaunųjų miško bičiulių klubas „Kadagys“

Skirta paramos suma – 6983,00 Eur         

Vietos projektas skirtas organizuoti Seirijų seniūnijos jaunimui aktyvias ir motyvaciją didinančias veiklas bei įtraukti jaunimą į Seirijų bendruomenės gyvenimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu  buvo atliktos visos numatytos investicijos, tai yra įgyvendinta 10 renginių (2 stovyklos, 4 tipų, skirtingos trukmės edukaciniai užsiėmimai, sporto diena, motyvacinė išvyka, žaidimų vakaronė, patyriminė išvyka).

Projektas paskatino jaunimą aktyviau dalyvauti bendruomenės veiklose. Ir pasibaigus projektų veikloms jaunimas generuos idėjas įvairioms šventėms, turės svarų balsą priimant įvairius sprendimus. Tokie renginiai kaip „Sportuoja visa šeima“, išvykos su tėveliais, kūrybinės stovyklos, žaidimų vakarai taps tradicija. Sustiprės socialinės rizikos šeimų tarpusavio santykiai (tėvai-vaikai). Jaunimas nebijos dalintis sava patirtimi, gebėjimais tarp bendraamžių, patys organizuos susitikimus, popietes.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.