Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

Valdybos posėdžio data:  2019 m.  birželio 18 d. 15.30 val.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas:  Vilniaus g. 1, I aukštas, posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“  priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sričiai ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.1.  tvirtinimo.
  2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-1,  veiklos sričiai ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA- 1.2. tvirtinimo.
  3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės „Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sričiai „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4 tvirtinimo.
  4. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonei  ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 tvirtinimo.
  5. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 10 skelbimo tvirtinimo.
  6. Einamieji klausimai.

Protokolas