Kvietimas į informacinį renginį

2018 m. gegužės 24 d. 13.30 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams.

Kviečiame dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus, kurie ketina teikti vietos projektų paraiškas pagal paskelbtą 7-ą kvietimą teikti vietos projektus pagal šias priemones:

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2

- ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

Renginio metu aptarsime  šių priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir vietos projektų paraiškų pildymą.

Informacinis renginys vyks: Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai (Lazdijų švietimo centre).

Norintys dalyvauti prašome registruotis el.paštu: edita.savukynaite@dzukijosvvg.lt arba tel. 860793668.