KVIETIMAS Į NUOTOLINĮ SEMINARĄ

„VIETOS MAISTO SISTEMOS IR KITOS BENDRADARBIAVIMO PLATFORMOS – NAUJOS GALIMYBĖS BIOEKONOMIKOS PLĖTRAI SAVIVALDYBĖSE“

skirtą vietos bendruomenių lyderiams ir ūkininkams, savivaldybių administracijos vadovams ir seniūnijų specialistams, turizmo ir verslo informacinių centrų darbuotojams, technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklų ir universitetų akademinės bendruomenės nariams

 

2020 – 04 – 28, 16 val. - 18 val.

 

Vietos maistas ir trumposios maisto tiekimo grandinės gali užtikrinti socialinį ir ekonominį Lietuvos visuomenės saugumą. 

Siekiant kiek įmanoma daugiau sustiprinti visuomenės saugumą, išvengti ilgo ir gilaus krizinio laikotarpio, valstybės ir savivaldos institucijos, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijos turėtų imtis kolektyvinio veikimo priemonių ir iš esmės keisti esamą maisto ir mitybos sistemą. Labai svarbu kurti gyvybingą savivaldybių vietos ekonomikos viziją, kuri įgalintų regionų gyventojus ir verslo atstovus laikmečio iššūkius paversti naujomis krašto vystymo galimybėmis.

Užsienio šalių patirtis suponuoja prielaidas, kad vietos maisto sistemos ir kitos bendradarbiavimo platformos padeda stiprinti vietos (regiono) maisto sistemų atsparumą, kai ūkininkai ir bendruomenės geba absorbuoti sukrėtimus ir pajėgumų sutrikimus, išlaikant tas pačias funkcijas, struktūrą ir užtikrinant grįžtamuosius ryšius. Šiuo metu, kaip niekad svarbu, veikti inovatyviai ir proaktyviai.

Seminaro metu bus pateiktos vietos maisto sistemų ir kitų bendradarbiavimo platformų kūrimo savivaldybėse įžvalgos, partnerystės grupės „INNOFOOD HUB“ įgyvendinamo EIP projekto „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“ (Nr. 35BV-KK-18-1-06620-PR001, finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto) rezultatai.

Diskusiją moderuos ir skaitys pranešimą „Partnerystės grupės „INNOFOOD HUB“ narių patirtis kuriant bendrystės erdves (HUB)“ prof. dr. Dalius Serafinas (UAB „Kvalitetas“).

Skaitys pranešimą „Užsienio šalių patirtis plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir kuriant bendrystės erdves (HUB)“ prof. Vilma Atkočiūnienė (VDU Žemės ūkio akademija, Bioekonomikos plėtros fakultetas).

Seminare dalyvaus partnerystės grupės „INNOFOOD HUB“ nariai, mokslininkai ir konsultantai, svečiai Dalia Matukienė (Alytaus krašto verslininkų asociacija), Angelė Bajorienė (Tarptautinė socialinė akademija).

Derinamas dalyvavimas Rietavo savivaldybės mero, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, VVG tinklo, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ir kitų organizacijų atstovų.

Registruotis galima https://forms.gle/4oCFrESbNVusf1Ft8

EIP projekto vadovė Vilma Atkočiūnienė

vilma.atkociuniene@vdu.lt, tel. +370 68214169

 

Vietos maistas ir trumposios maisto tiekimo grandinės saugos, ekologijos garantas !