Pradedamas įgyvendinti projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“

Pradedamas įgyvendinti teritorinis projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“, Nr. 44TT-KV-18-1-03519-PR001. Spalio 23 d., projekto dalyviai  renkasi Janaslavo k. 10, Lazdijų r. Lazdijų turizmo informaciniame centre, kur vyks darbinė konferencija ,,Dzūkijos piliakalnių kelias“ – naujų erdvių kūrimas“.

Projektas įgyvendinamas Trakų krašto, Prienų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupių teritorijose. Prienų rajono VVG įtraukiama ta teritorija, kuri patenka į Dzūkijos regioną.  Kiekvienoje teritorijoje bus atrinkti 4 piliakalniai, šalia kurių esančiuose kaimuose ir miesteliuose bus organizuojamos veiklos.

Projekto tikslas – skatinti vietos gyventojų socialinį aktyvumą bei verslumą, parengiant Dzūkijos piliakalnių kelią ir įtraukiant į veiklas senyvo amžiaus žmones, negalią turinčius asmenis, daugiavaikes šeimas.
 

Konferencijos programa