RENGIAMA NAUJA DZŪKIJOS VVG KAIMO PLĖTROS STRATEGIJA

2015 m. liepos 8 d. Dzūkijos VVG nariai, rajono bendruomenių ir verslo atstovai, Lazdijų rajono savivaldybės vadovai, skyrių vedėjai, seniūnai rinkosi į pasitarimą dėl Dzūkijos VVG rengiamos 2016-2020 metų kaimo plėtros strategijos, kuri rengiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,LEADER" veiklos sritį ,,Parengiamoji parama".

Susitikimo metu apžvelgtas Dzūkijos VVG atliktas Lazdijų rajono kaimo gyventojų poreikių tyrimas, surinktų projektinių pasiūlymų suvestinės, buvo diskutuojama apie naujos kaimo plėtros strategijos prioritetus, priemones, remiamas veiklas.

Kviečiame Lazdijų rajono kaimo gyventojus užpildyti gyventojų nuomonės tyrimo klausimyną ir pateikti projektinius siūlymus dėl naujos kaimo plėtros strategijos.

Užpildytus klausimynus ir projektinius pasiūlymus iki liepos 17 d. siųskite el.paštu info@dzukijosvvg.lt