VšĮ Lazdijų švietimo centras

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi NMA direktoriaus pavaduotojo 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. BR1-8, skiriama parama šiam vietos projektui  LAZD-LEADER-1C-M-10-3-2019 Lazdijų švietimo centrui „Verslumo kompetencijų ugdymas“ pagal VPS priemonė „Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijomo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

Už skirtą paramą planuojama suorganizuoti 11 mokymų vietos projektų potencialiems ir esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir dalyviams, iš kurių viena programa - dviejų dienų išvažiuojamieji mokymai į Pakruojo savivaldybę.. Taip pat planuojama įsigyti kanceliarinių prekių projekto vykdymo veikloms įgyvendinti.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. birželio 30 d.

Projekto paramos suma 19 706,00 Eur.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.