Valdybos posėdis 2019-01-29

Šių metų sausio 29 dieną, 15.00 val. vyks Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Posėdis vyks:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas:  Vilniaus g. 1, II aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams 2018 m.  metinės ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams priemonių finansavimo sąlygų aprašų, taikomų   priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sričiai ,, Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1  ir  veiklos sričiai ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“,  LEADER-19.2-SAVA- 1.2   ir  priemonei  ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, LEADER-19.2-SAVA-3, parengimo.

3. Einamieji klausimai.

Protokolas