N. Kirsnoje įgyvendinamas Vietos plėtros strategijos lėšomis finansuojamas projektas

N. Kirsnos kaimo bendruomenės įgyvendinamas projektas

N. Kirsnos kaimo bendruomenės gyventojai turi galimybę dalyvauti  projekte „N. Kirsnos k. bendruomenės gerosios patirties pasisėmimas“, Nr. LAZD-LEADER-6B-V-17-1-2022. Projektas finansuojamas įgyvendinant Dzūkijos VVG ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams" priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.                                                                              Šio projekto tikslas - užtikrinti visavertį  N. Kirsnos kaimo bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojų turiningo laisvalaikio ir užimtumo poreikių tenkinimą bei socialinės atskirties mažinimą N. Kirsnos k. bendruomenėje. Iš projekto veiklų jau įgyvendintos šios veiklos:

  • Suorganizuotas renginys, 2022-08-06 „Kaimyne, pabūkime kartu!“
  • Suorganizuota dviejų dienų išvyka .,,Aukštaitijos miestelių palikimas Lietuvai“ – dalyvavo 19 asmenų.
  • Suorganizuotas renginys 2022-10-08 “Po rudens darbų pabūkime kartu“.

Projekto metu įgyvendinamos veiklos skatina bendrystę, naujas iniciatyvas, ženkliai pagerina kaime gyvenančių žmonių laisvalaikį.

 

N. Kirsnos kaimo bendruomenės informacija

 LOGO