Dzūkijos VVG projektų atrankos komiteto posėdis

1

Š. m. balandžio 8 d. 15.00 val. organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdis. 

Posėdis vyks  nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 19  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, Nr. LEADER -19.2-6,  veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-6.2, atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų  vertinimo ataskaitų svarstymo.