Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas

Kurkime savo kraštą kartu!

Projekto pavadinimas – „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“
Pareiškėjas ir projekto koordinatorius – Kauno rajono vietos veiklos grupė.
Projekto partneriai: Panevėžio rajono vietos veiklos grupė, Druskininkų vietos veiklos grupė, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) (Lazdijų r.).
Planuojama projekto vertė: 104 684,36 Eur
Skirta paramos suma (95 proc.): 99 450,00 Eur
Projekto partnerių prisidėjimas (5 proc.): 5 234,36 Eur.  Prisidėjimo lėšas  (880 Eur) skyrė Lazdijų rajono savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 12 mėn. (iki 2022-06-30)

Projekto įgyvendinimo veiklų metu bendruomeninės organizacijos turės galimybę sutelkti savo narius bendros pažangaus kaimo strategijos kūrimui. Projektu „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas” siekiama skatinti pažangaus kaimo tinklaveiką Druskininkų, Kauno r., Panevėžio r. ir Lazdijų r. savivaldybėse. Atrinktos 28 kaimo bendruomeninės organizacijos turės unikalią galimybę su ekspertų pagalba kurti savo bendruomeninės organizacijos strategijas, skatinti diskusijas savo vietovėse aktualiais bendruomenei klausimais.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas.

PROJEKTU BENDRUOMENĖMS SIŪLOME:

  1. 5 renginius po 4 val. (mokymus) jūsų bendruomeninėje organizacijoje su profesionaliais lektoriais, kurių tikslas kartu su jumis parengti bendruomeninės organizacijos veiklos strategiją.
  2. Išvykas į kitas bendruomenines organizacijas, kitų VVG teritorijose (Panevėžio r., Kauno r. , Lazdijų r., Druskininkų) pasisemti idėjų.

Veiklos prasideda jau rugsėjo mėnesį! Lektoriai į atrinktas bendruomenes atvyks darbo dienomis. Renginys gali prasidėti 10 val. arba kitu laiku (trukmė 4 val.).

Projektu siekiama skatinti pažangaus kaimo tinklaveiką Druskininkų, Kauno r., Panevėžio r. ir Lazdijų r. savivaldybėse.

Projekto vykdytojas Kauno rajono vietos veiklos grupė. 

Projekto partneriai - Druskininkų VVG, Dzūkijos VVG, Panevėžio r. VVG.

Projekto pristatymo skaidrės, žiūrėti ČIA

Daugiau informacijos tel. +370 616 23197 (Edita Gudišauskienė), el.p.  edita.gudisauskiene@dzukijosvvg.lt.

Projekto veiklos:

 

Šių projektų dėka Lazdijų r., Kauno r., Panevėžio r., Druskininkų, krašto bendruomenių lyderiai turi galimybę mokytis vieni iš kitų – važiuoja vieni pas kitus į svečius, dalinasi gerąja patirtimi.

2023 m. kovo 25 d. Druskininkų vietos veilos grupės atstovai kartu su Druskininkų savivaldybės bendruomenių atstovais lankėsi Lazdijų rajono bendruomenėse bei susipažino su jų vykdoma veikla.

Išvykos akimirkos: https://www.facebook.com/photo?fbid=596556722510949&set=pcb.596558569177431.

2023 m. vasario 25 d. Lazdijų rajono kaimo bendruomenių atstovai vyksta į Kauno rajoną.

Kvietimas

2023 m. sausio mėn. Kauno rajono bendruomenių atstovai lankėsi Lazdijų rajono bendruomenėse.

Išvykos akimirkos: https://www.facebook.com/photo/?fbid=199241986097698&set=pcb.199242472764316

2022 m. gruodžio mėn. Lazdijų rajono bendruomenių atstovai lankėsi Panevėžio rajono bendruomenėse. 

Išvykos akimirkos: https://www.facebook.com/photo/?fbid=187724360582794&set=pcb.187724863916077

https://www.facebook.com/photo/?fbid=188012103887353&set=pcb.188013810553849

2022 m. spalio mėn. Lazdijų rajono bendruomenių atstovai kartu su Panevėžio, Kauno rajono bendruomenėmis lankėsi Druskininkų savivaldybės bendruomenėse.

Išvykos akimirkos: https://www.facebook.com/photo/?fbid=172630432092187&set=pcb.1726317887…;

Lazdijų rajono kaimo bendruomenių sukurtos veiklos strategijos

Kapčiamiesčio bendruomenės veiklos strategija 

Kučiūnų kaimo bendruomenės komiteto veiklos strategija

N. Kirsnos kaimo bendruomenės komiteto veiklos strategija

Metelių kaimo bendruomenės „Tarp Dusios ir Metelio“ veiklos strategija

foto