Strategijos 2016-2023 vietos projektai

1. Pagal VPS priemonę Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas LEADER-19.2-SAVA-5 įgyvendinti projektai;

2. Pagal VPS priemonę Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse LEADER-19.2-SAVA-3 įgyvendinti projektai;

3. Pagal VPS priemonės Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui LEADER-19.2-SAVA-6 įgyvendinti projektai;

4. Pagal VPS priemonės Ūkio ir verslo plėtra LEADER-19.2-6 įgyvendinti projektai:

4.1. veiklos sritį - Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti LEADER-19.2-6.2.

4.2. veiklos sritį - Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4.

5. Pagal VPS priemonės Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-1 įgyvendinti projektai;

5.1. veiklos sritį - Socialinio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA- 1.1

5.2. veiklos sritį - Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA- 1.2

6. Pagal VPS priemonės. Investicijos į materialųjį turtą  LEADER-19.2-4 įgyvendinti projektai;

6.1. veiklos sritį – Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba ) plėtrai  LEADER-19.2-4.2

7. Pagal VPS priemonės Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“LEADER-19.2-7 įgyvendinti projektai;

7.1. veiklos sritį – Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą LEADER-19.2-7.2.