Minkšti projektai

Projekto pavadinimas – „Žaidžiu, sportuoju, kuriu“

Projekto kodas – LEADER-13-DZŪKIJA-03-010

Projekto vykdytojas  - Stebulių bendruomenė

Skirta paramos suma – 10 000,00 Lt

 

Projekto lėšomis buvo surengta tradicinė Stebulių bendruomenėje sporto olimpiada, kurioje varžėsi šešios bendruomenės (Stebulių, Teizų, Šventežerio, Mikyčių, Verstaminų, Kuklių). Olimpiados dalyviai  žaidė krepšinį, tinklinį, futbolą, kvadratą, kirstuką, tenisą, šokinėjimą su kamuoliais,  smiginį, traukė virvę. Surengtos pažintinės kelionės ,,Nuo Prelomciškės iki Birutės kalno“ metu  bendruomenės nariai susitiko su Palangos „Santarvės“ bendruomenės nariais,  susipažino su krašto įdomiąja istorine praeitimi. Išvykoje dalyvavo 50 bendruomenės narių.  Daugeliui bendruomenės narių  kelionė prie jūros buvo pirmoji gyvenime, todėl įsimintiniausios akimirkos buvo maudynės Baltijos jūros bangose.  Projekto lėšomis įsigytu fotoaparatu bendruomenė įamžina savo keliones ir bendruomenės veiklą.   Sportinis inventorius, pirktas projekto lėšomis,  naudojamas sportinių varžybų metu ir  žaidžiant įvairiausius žaidimus – krepšinį, tinklinį, futbolą. Piešimo priemonės panaudotos  piešimo ir foto parodai „Gimto krašto vaizdais“ surengti, sporto olimpiados ,,talismanų“ gamybai, užrašų, emblemų kūrimui.

 

Projekto vadovas - Juozas Adomaitis, el. p. stebuli.mokykla@lazdijai.lt, tel. nr. 868737116

Projekto pavadinimas – „Gerumas mus vienija“

Projekto kodas – LEADER-13-DZŪKIJA-03-008

Projekto vykdytojas – Seirijų bendruomenės komitetas

Skirta paramos suma - 8.341,00 Lt

 

Projekto metu buvo siekiama  sutvirtinti bendruomenės narių tarpusavio ryšius, didinti neįgaliųjų bendruomenės narių integraciją į bendruomenės veiklą ir motyvaciją, mažinti socialinę atskirtį. Seirijų seniūnijos bendruomenė rajone garsėja gerąja patirtimi rūpinantis silpniausiais, labiausiai pažeidžiamais seniūnijos žmonėmis. Ji pirmoji Lazdijų rajono savivaldybėje  įsteigė socialinių paslaugų centrą, kuriame veikia ir vaikų dienos centras. Šio projekto lėšomis buvo organizuota tradicinė Seirijų bendruomenėje Padėkos šventė, kurios metu už  visuomeninę veiklą padėkota  aktyviausiems bendruomenės žmonėms bei tiems, kurie savo materialine parama prisidėjo sprendžiant bendruomenės problemas, organizuoti renginius.

Projekto lėšos taip pat buvo panaudotos kalėdinėms dovanėlėms pirkti, kurios buvo įteiktos neįgaliesiems šv. Kalėdų proga.

 

Projekto vadovas - Violeta Strankauskienė, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt, tel. nr. 869806283

Projekto pavadinimas – „Šviesos spindulys“

Projekto kodas – LEADER-13-DZŪKIJA-03-007

Projekto vykdytojas – Būdviečio kaimo bendruomenė

Skirta paramos suma - 10 000,00 Lt

 

Bendruomenės nariai, įgyvendindami šį projektą, įspūdingai paminėjo nuo seno šiame krašte rengiamas šventes – Rudenėlio šventę, kuri švenčiama pabaigus rudens žemės ūkio darbus  ir Antaninių šventę, kuri sutampa su šv. Antano atlaidais Būdviečio parapijoje. Antaninų šventės metu buvo pagerbti varduvininkai, vyko įvairūs žaidimai, atrakcionai, varžybos.  Šventės svečius linksmino Būdviečio kaimo bendruomenės bei kitų bendruomenių meno saviveiklos kolektyvai. Šventėje dalyvavo atstovai iš kitų kaimo bendruomenių, todėl buvo proga pasidalinti patirtimi. Rudenėlio šventėje  dalyvavo ne tik Būdviečio kaimo bendruomenės žmonės, bet ir svečiai iš kitų bendruomenių. Rudenėlio šventėje buvo apdovanoti senovinių ir gražiausių sodybų savininkai bei daugiausiai bendruomenei nusipelnę vietiniai gyventojai. 

 

Projekto vadovas - Teresė Jotautienė, el. p. teresa.jote@gmail.com, tel. nr. 865370044

Projekto pavadinimas – „Pažink savo kraštą“

Projekto kodas – LEADER-13-DZŪKIJA-03-006

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono Rolių kaimo bendruomenės komitetas

Skirta paramos suma - 9 864,56 Lt

 

Projekto įgyvendinimo metu Rolių kaimo bendruomenės nariai surengė dviejų dienų pažintinį turą po gimtąjį Lazdijų rajoną, susipažino su jo istoriniu, kultūriniu  paveldu, lankytinais gamtos objektais, aplankė kitas rajono bendruomenes, susipažino su jų veikla. Kelionės metu bendruomenės nariai, ypač jaunimas, turėjo progą įsitikinti, jog gimtinėje, kurioje pragyventa ne viena dešimtis metų, dar yra daug nežinomų, nematytų vietų, gamtos, kultūros ir istorijos paminklų, apie kuriuos privalu žinoti šiame krašte gyvenančiam žmogui. Kelionė dar labiau sutvirtino bendruomenės narių tarpusavio ryšius, padikatvo idėją dažniau rengti bendras keliones, susipažinti su aplinkiniais rajonais, su žymiausiomis ir gražiausiomis Lietuvos vietomis.

 

Projekto vadovas - Linas Piličiauskas, el. p. roliu.bendruomene@gmail.com, tel. nr. 861164845

Projekto pavadinimas – „Kalėdinis krepšinio turnyras“

Projekto kodas – LEADER-13-DZŪKIJA-03-004

Projekto vykdytojas – Veisiejų klubas „Ąžuolas“

Skirta paramos suma - 5 730,00 Lt

 

Projekto metu buvo surengtas jau senas tradicijas Veisiejų seniūnijoje turintis kalėdinis krepšinio turnyras, kuris  ugdo kaimo žmonių, jaunimo bendruomeniškumą, skatina iniciatyvas, bendradarbiavimą per sportinę veiklą, leidžia geriau pažinti vieniems kitus. Turnyro metu, kuris truko dvi dienas. Dalyvavo 4 komandos: Veisiejų TVM, Kapčiamiesčio sen., Lenkijos Respublikos Punsko valsčiaus ir Druskininkų „Ryto“ gimnazija. Šio projekto metu Veisiejų klubo „Ąžuolas“ nariai taip pat buvo išvykę į Kauną, kur stebėjo profesionalių stipriausių Lietuvos krepšinio komandų žaidimą, aplankė sporto muziejų. 

 

Projekto vadovas - Asta Makauskienė, el. p. projektai@tvm.veisiejai.lm.lt, tel. nr. 860311321

Projekto pavadinimas – „Rudamina šimtmečių tėkmėje“

Projekto kodas – LEADER-13-DZŪKIJA-03-003

Projekto vykdytojas – Laisvalaikio užimtumo klubas

Skirta paramos suma - 8 632,23 Lt

 

Projekto metu bendruomenės „Laisvalaikio užimtumo klubas“ nariai  aktyviai rinko medžiagą projekte numatytam leidiniui apie Rudaminos krašto istoriją – nuo legendų, senų žmonių pasakojimų, pirmųjų žinių apie Rudaminą rašytiniuose šaltiniuose iki šių dienų. Darbą vainikavo išleista knyga „Rudamina šimtmečių tėkmėje“, kurios pristatymo metu surengta kraštiečių šventė Rudaminos kultūros namuose. Projekto lėšomis įsigytas fotoaparatas, kuris tarnaus ateityje įamžinant bendruomenės veiklą ir svarbiausius Rudaminos miestelio įvykius. Projektas sutvirtino bendruomenės narių tarpusavio ryšius, sutelkė bendram darbui, leido pasidžiaugti šio darbo rezultatu – išleista knyga.  

 

Projekto vadovas - Jurgita Mankienė, el. p. jurga.mankiene@gmail.com, tel nr. 867222723

Projekto pavadinimas – „Lazdijų krašto bendrystė“

Projeko kodas – LEADER-13-DZŪKIJA-03-002

Projekto vykdytojas – Senųjų Šeštokų bendruomenė

Skirta paramos suma - 8 124,00 Lt

 

Projekto metu buvo organizuojami aktyvaus laisvalaikio, kultūros, sporto renginiai, kurie dar labiau sutvirtino bendruomenės narių tarpusavio ryšius. Visi jie buvo skirti Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10-mečio sukakčiai paminėti. Bendruomenės nariai organizavo dviračių žygį po gimatąjį rajoną su šeimų nariais ir draugais, kurio finale buvo surengtas baigiamasis renginys, keliavo baidarėmis Ančios upe, surengė kelionę autobusu po Lazdijų rajoną, susipažino su žymiausiomis jo vietomis. Dalyvavo pavasario talkoje „Darom 2014“, kurios metu sutvarkė sodelį prie Šeštokų geležinkelio stoties ir Sodų gatvę, lapkričio 1 – ąją sodelį prie geležinkelio stoties papuošė skobtų moliūgų žibintais. 100 egz. tiražu išleido brošiūrą apie gimtuosius Šeštokus.

 

Projekto vadovas - Rimas Jarmala, el. p. senieji.sestokai@gmail.com, tel. nr. 868680031

Projekto pavadinimas – „Laisvalaikiui amžius ne riba“

Projekto kodas – LEADER-13-DZŪKIJA-03-001

Projekto vykdytojas - Asociacija „Lazdijų laisvalaikio klubas“

Skirta paramos suma – 8 620,99,00 Lt

 

Projektu buvo siekiama  didinti vyresniojo amžiaus Lazdijų rajono  kaimo gyventojų bendruomeniškumą ir gyvenimo kokybę per laisvalaikio praleidimo galimybių įvairovės didinimą. Tuo tikslu 20 žmonių – neįgaliesiems, seneliams, su jais lydinčiais asmenimis, surengta 2 dienų išvyka į Druskininkus sanatoriniam poilsiui ir reabilitacijai. Žmonėms su negalia taip pat surengta išvyka prie jūros, kurios metu aplankytas Klaipėdos apskrities žmonių su fizine negalia alternatyvaus meno centras. Kelionės metu susipažinta su gerąja šio centro veiklos patirtimi, užmegzti ryšiai siekiant tolimesnio bendradarbiavimo ateityje. Projekto lėšomis asociacija savo veiklai vykdyti įsigijo įrangą – fotoaparatą ir laužo grilį.

 

Projekto vadovas - Marija Bakšienė, el. p. marijabaksiene@gmail.com, el. p. 8 (318) 51644

Projekto pavadinimas – „Laisvalaikį praleidžiame kitaip“

Projekto kodas – LEADER-11-DZŪKIJA-01-056

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės likusių be tėvų globos vaikų, globėjų asociacija „Spindulys“

Skirta paramos suma - 23 793,00 Lt

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama  ugdyti  likusių be tėvų vaikų ir jaunimo bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius,  mažinti jų socialinę atskirtį. Siekiant mokyti juos bendrauti, būti atviresniais,  surengta 10 dienų stovykla  20 globojamų vaikų. Stovyklos metu,  lavinant globotinių socialinius įgūdžius,  surengtas susitikimas su psichologu. Stovyklautojams taip pat buvo  organizuotos   gerosios patirties išvykos į Vilnių, Druskininkus, Trakus, 35 egz. tiražu išleistas kompaktinis diskas (CD)  apie projekto veiklas.

 

Projekto vadovas - Asta Bagdonienė, el. p. ravinsk@gmail.com, tel. nr. 862703518

Projekto pavadinimas –„Mes kartu“

Projekto kodas – LEADER-11-DZŪKIJA-01-055

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono kaimo jaunimo asociacija

Skirta paramos suma - 24 999,00 Lt

 

Projekto įgyvendinimo metu surengta 9 dienų stovykla, kurioje dalyvavo 20 bendruomenės narių,  surengta išvyka į Skuodo Jaunimo centrą, kur susipažinta su gerąja šio centro patirtimi įtraukiant kaimo jaunimą į bendruomeninę veiklą. Stiprinant Lazdijų rajono kaimo jaunimo asociacijos materialinę bazę, nupirktas fotoaparatas, dviračiai, žaidimas „smiginis“. Bendruomenės nariai buvo mokomi, kaip planuoti ir organizuoti visuomeninę jaunimo veiklą kaime. Tuo tikslu surengta konferencija, kurioje dalyvavo per 30 jaunų rajono žmonių.

 

Projekto vadovas - Nerijus Eimanavičius, el. p. nerijuse@gmail.com, tel nr. 869646861