Strategija 2016-2023

Dzūkijos VVG strategija 2016-2023 metams

 

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 (aktuali redakcija nuo 2017-12-05)

 

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 (aktuali redakcija, 2016-10-31 keitimas)

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023

 

Kvietimai teikti vietos projektus ir su kvietimais susiję dokumentai: 

 

Kvietimas Nr. 1 VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra”  LEADER-19.2-6,  veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4.

 

Kvietimas Nr. 2 VPS priemonė ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, LEADER-19.2-7  veiklos sritis ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“,  LEADER-19.2- 7.2.

 

Kvietimas Nr. 3 VPS priemonė „Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4

 

Kvietimas Nr. 4 VPS priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ LEADER-19.2-SAVA-5

 

Kvietimas Nr. 5 VPS priemonė  „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

 

Kvietimas Nr. 6 VPS priemonės:

 

1) „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER -19.2-6.2.

2) „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.

3) „Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4.

Kvietimas Nr. 7 VPS priemonės:

 1) „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2

 2) ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3   

Kvietimas Nr. 8 VPS priemonės:

 

 1) „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr.LEADER-19.2-4.2 

 

 2) „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

 

 

Vietos projektų vertinimo rezultatai:

 

Kvietimas Nr. 1

Kvietimas Nr. 2

Kvietimas Nr. 3

Kvietimas Nr. 4

Kvietimas Nr. 5

Kvietimas Nr. 6

Kvietimas Nr. 7

Kvietimas Nr. 8
 

Vietos projektų tvirtinimo rezultatai:

 

 
 

 

 

 

Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus:

 

1 kvietimas: VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4.“

 

2 kvietimas: VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-7/ veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą LEADER-19.2-7.2.

5 Kvietimas : VPS priemonė „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

 

 

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus:

 

Verslo projektai

 

 

Informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos visuotinius narių susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu:

 

 

Informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, posėdžius:

 

    2018 m.

 

 

    2017 m.

     2016 m.

 

 

Informacija apie planuojamus ir vykusius renginius

 

  2018 m. 

 

    2017 m. 

    2016 m. 

 

 

 VVG darbuotojų mokymai:

 

 

 

Informacija apie VPS vykdytojos atstovavimą (įskaitant komandiruotes) Lietuvos ir užsienio renginiuose:

 

2018 m.

2018-05-07 Informacinis seminaras "LEADER" bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą"

 

2017 m.

2017-12-20 Lauko diena "Verslo idėjos naujai pradžiai" Alytuje

2017-10-24 „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos“ 

2017-10-11 „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“ Lazdijuose

2017-10-06 Sprendimų ratas 2017

2017-09-13 Tarptautinėje bendradarbiavimo konferencijoje ,,Tinklaveika veikia!“

 

Informacija apie VPS vykdytojos įgyvendinamus ir įgyvendintus kitus projektus, finansuojamus iš ESIF:

 

 

 

Kaimo vietovių VPS metinė įgyvendinimo ataskaita:

 

2017 m.

2016 m.

 

 

 

 

 

Informacija apie Dzūkijos VVG strategijos 2016-2023 metams rengimą:

 

2015-07-09 RENGIAMA NAUJA DZŪKIJOS VVG KAIMO PLĖTROS STRATEGIJA

2015-02-20 KVIEČIAME Į DZŪKIJOS VVG KONFERENCIJĄ LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS

2014-07-29 KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL DZŪKIJOS VVG KAIMO PLĖTROS STRATEGIJOS 2015-2020 METAMS  

2014-06-04 KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL NAUJOS STRATEGIJOS RENGIMO

2014-06-04 DZŪKIJOS VVG STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR NAUJŲ PROJEKTŲ GALIMYBĖS

2014-05-27 KVIEČIAME JAUNIMĄ IR VERSLININKUS Į VVG INFORMACINIUS RENGINIUS

2014-04-24 KVIEČIAME Į DZŪKIJOS VVG INFORMACINIUS RENGINIUS