Strategija 2016-2023

Dzūkijos VVG strategija 2016-2023 metams

 

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 (aktuali redakcija nuo 2017-12-05)

 

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 (aktuali redakcija, 2016-10-31 keitimas)

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023

 

Kvietimai teikti vietos projektus ir su kvietimais susiję dokumentai: 

 

Kvietimas Nr. 01

Kvietimas Nr. 02

Kvietimas Nr. 03

 

Vietos projektų vertinimo rezultatai:

 

Kvietimas Nr. 1

Kvietimas Nr. 2
 

Vietos projektų tvirtinimo rezultatai:

 

 

 

 

Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus:

 

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus:

 

Informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos visuotinius narių susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu:

 

 

Informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, posėdžius:

 

 

 

Informacija apie planuojamus ir vykusius renginius

 

 

 

 VVG darbuotojų mokymai:

 

 

Informacija apie VPS vykdytojos atstovavimą (įskaitant komandiruotes) Lietuvos ir užsienio renginiuose:

 

2017-10-24 „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos“ 

2017-10-11 „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“ Lazdijuose

2017-10-06 Sprendimų ratas 2017

2017-09-13 Tarptautinėje bendradarbiavimo konferencijoje ,,Tinklaveika veikia!“

 

Informacija apie VPS vykdytojos įgyvendinamus ir įgyvendintus kitus projektus, finansuojamus iš ESIF:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie Dzūkijos VVG strategijos 2016-2023 metams rengimą:

 

2015-07-09 RENGIAMA NAUJA DZŪKIJOS VVG KAIMO PLĖTROS STRATEGIJA

2015-02-20 KVIEČIAME Į DZŪKIJOS VVG KONFERENCIJĄ LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS

2014-07-29 KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL DZŪKIJOS VVG KAIMO PLĖTROS STRATEGIJOS 2015-2020 METAMS  

2014-06-04 KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL NAUJOS STRATEGIJOS RENGIMO

2014-06-04 DZŪKIJOS VVG STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR NAUJŲ PROJEKTŲ GALIMYBĖS

2014-05-27 KVIEČIAME JAUNIMĄ IR VERSLININKUS Į VVG INFORMACINIUS RENGINIUS

2014-04-24 KVIEČIAME Į DZŪKIJOS VVG INFORMACINIUS RENGINIUS